Navigation:  Ekonomika >

Výkazy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Obratová předvaha
Tisk obratové předvahy
Křížová tabulka obratové předvahy
Rozvaha
Výsledovka
Cash-Flow
Konfigurace

 

 

"Minulé" období ve výkazech

V rámci účetní uzávěrky (nové i opakované) ekonomického modulu se provede přepočet Výsledovky (jak zkrácené, tak v plném rozsahu) a vypočtené hodnoty se přenesou do definic Výsledovek v nové účetní databázi do sloupce 'minulé období'.

 

Dodatečné plnění hodnot "minulého" období ve výkazech

 

Tato funkčnost umožňuje dodatečné naplnění hodnot do sloupce "minulé období" ve výsledovkách a rozvahách. Je tak možné ovlivňovat hodnoty ve sloupci minulé období při každém tisku výsledovky nebo rozvahy a vyřešit tak různé požadavky pohledu na minulé období.

Minulým obdobím tak může být vždy stav ke konci minulého účetního období (výchozí stav), nebo stejné období předchozícho roku - například při tisku výkazů k 31.3.2014 uvažujeme minulé období k 31.3.2013

 

Pro správnou funkčnost je nutná vazba na ekonomickou databázi S4S předchozího roku.

Při účetní uzávěrce a tedy vytváření nové účetní databáze do ní uloží cesta k databázi, ze které se vytváří kopie (předpokládá se, že je to databáze předchozího roku). A současně se do sloupce minulého období v kartě definice přenesou aktuální hodnoty řádků z uzavírané databáze.

 

tip2 Cestu ke staré databázi může uživatel doplnit nebo změnit i později na kartě definice příslušného výkazu. Každý typ výkazu má svoji cestu ke "staré" databázi.

 

Před tiskem Výsledovky nebo Rozvahy, pokud je vyplněna cesta ke "staré" databázi, se naplní datum v poli "Minulé období k" hodnotou konce účetního období z propojené databáze. U výsledovek se uvažuje jako datum plnění. Uživatel je před tiskem může změnit podle potřeby. Pokud toto pole není aktivní (není vyplněno a nelze do něj psát) znamená to, že není definována cesta k propojené databázi.

 

Tlačítko "Ukaž" provede přepočet hodnot aktuální databáze a zapíše je do karty definice výkazu, ale současně provede přepočet hodnot odpovídajícího období z propojené databáze (dle datumu "Minulé období k:") a také je zapíše karty definice výkazu (pouze v aktuální databázi, hodnoty v propojené databázi se nemění).

 

tip2 Jestliže propojená databáze v zadané cestě neexistuje (byla fyzicky přesunuta jinam, nebo je v textu překlep ...) systém upozorní uživatele zprávou: "Cesta ke staré databázi není vyplněna správně, hodnoty Minulého období nemusí být korektní." Ve sloupci Minulé období se pak zobrazí hodnoty, které jsou momentálně uvedeny v definici výkazu - nepřepíšou se.