Navigation:  Ekonomika > Výkazy >

Obratová předvaha

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obratová předvaha

 

Obratová předvaha má v podstatě dvě podoby (tiskovou a přehledovou).

 

tisková podoba má možnost filtrace a skupinování. Tzn. buď to je to obratová předvaha celofiremní netříděná a nebo je tříděná prostřednictvím zakázek, činností nebo středisek. Zakázka, činnost, středisko má svou vlastní sekci obratové předvahy, která může být syntetická nebo analytická
obdobným způsobem funguje přehled na obrazovce, kde je možné o odfiltrování předvahy požádat, systém ji vygeneruje a je možné ji potom v přehledu probírat

 

 

Filtrace účtů, které musí být nulové, aby byla rozvaha vyrovnaná.

Filtrace účtů, které musí být nulové, aby byla rozvaha vyrovnaná.

 

Zapnutý filtr "Účty nezúčastňující se rozvahy" zobrazí pouze takové účty (analyticky nebo synteticky), které musí být nulové, aby Rozvaha byla vyrovnaná. Systém vybere účty z účetní osnovy, které mají ve sloupci "R-pr" a zároveň "R-zr" zapsanou nulu.

 

note2 Jestliže vám v tomto přehledu po vygenerování některý z účtů chybí, nebo naopak přebývá, zkontrolujte si konfiguraci účtů v účetní osnově.

tip2 Tabulku obratové předvahy lze snadno také exportovat do aplikace MS Excel a tam s ní podle potřeby dále pracovat.