Navigation:  Ekonomika > Saldo >

Kontrola účtu 321xxx a 311xxx

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jak nejsnadněji porovnat Saldo v S4S - učty 311xxx a 321xxx (Přehled pohledávek a závazků ve speciálních tiskových sestavách) se Saldem v Ekonomice?

Na kartě 'Sumární saldokonto' (Přehled saldokonta) se při výběru účtu "311xxx" nebo "321xxx" zobrazí tlačítko: "Kontrola účtu"

KontrolaUctu311

 

Tlačítko v kombinaci s hodnotou rozbalovacího filtračního pole vyvolá kontrolu (porovnání) záznamů v ekonomice a S4S.

Výsledkem nejprve dotaz --- Tabulka / Tisk / Zpět.

KontrolaUctu311-Volba

 

Podle zvoleného, se výsledek zobrazí formou tabulky s možností přenosu třeba do XLS ...

KontrolaUctu311-Tabulka

 

... nebo formou tiskové sestavy, které zobrazí rozdíly.

KontrolaUctu311-Sestava

 

a) nebyl nalezen doklad v S4S

b) nebyl nalezen doklad v EKOnomice

c) rozdílná hodnota v tuzemské měně

d) rozdílná částka v cizí měně