Navigation:  Ekonomika > Saldo >

Konfigurace saldokonta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Konfigurace párování saldokonta.

Konfigurace párování saldokonta.

Počáteční inicializace

Uživatel musí zadat/vyplnit následující hodnoty:

datum ke dni,
výběrová kritéria faktur,
typ použitých dokladů a jejich účet salda,
číselnou řadu kde mají být generovány interní doklady,
účet zúčtování (interní doklad dává celkem 0 Kč),
do s4s kurzy všech měn pohledávek a závazků s datem "ke dni", takový kurz s jakým byla provedena uzávěrka minulého roku.

konfigsalto

 

Tlačítko ukaz  zobrazí tiskovou sestavu pohledávek a závazků odpovídající zadaným kritériím (obraz budoucího interního dokladu). Tlačítkem „Generuj“:

vytvoří sadu interních ekonomických dokladů nezaúčtovaných
celková hodnota 0,
pro každý typ dokladu a měnu bude vygenerován jeden doklad
první řádek je součtovým saldem bez variabilního symbolu (účty otočené) – tento řádek nuluje následující korektní řádky
další řádky obsahují jednotlivé detailní saldo (dluh) a variabilní symboly

 

note2 Pokud uživatel má saldokontní účty rozlišené dle roku vystavení a dle tuzemské/cizí měny, pak použije tento nástroj opakovaně s různými parametry pro generování dokladů.

 

 

Nový režim párování saldokonta

Rozšířena konfigurace saldokonta o režim 'Variabilní symbol + Firma (ID)'.

Základní konfigurace SALDOKONTA - dopárování podle firmy.

Základní konfigurace SALDOKONTA - dopárování podle firmy.

 

V tomto režimu se saldokonto páruje podle variabilního symbolu, a v případě shody variabilních symbolů se dopárovává podle číselného kódu firmy ([FIRMA ID]).