Navigation:  Zboží > Konfigurace > Zboží - Konfigurace kalkulace cen >

Konfigurace vratných obalů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LOGIKA FUNKCE

Plyn, chemické přípravky, nápoje a další produkty potřebují ke své distribuci přepravní nádoby (obaly, které umožňují bezpečné dodání a užití). Mnoho firem se potýká s problémem vyřešení evidence těchto tzv. „vratných obalů“.

Soft-4-Sale nabízí řešení v podobě propojení nabízeného produktu společně s daným přepravním obalem. Díky nastavitelnému vzájemnému propojení, systém dokáže automaticky při prodeji přiřadit správný vratný obal k prodávanému produktu.

Evidence těchto vratných obalů může být vedena na samostatném skladu, kde jsou zaznamenány veškeré příjmy i výdeje.

Základem je definice nové karty zboží (obalu) a vzájemná provázanost.

 

Definice karty zboží

Pro každý typ obalu musí být založena nová karta zboží. To, že se zboží bude navenek tvářit jako vratný obal, nám zaručí nastavení příznaku „vratný obal“ na kartě zboží – záložka Základní. Po zatrhnutí volby „Vratný obal“ systém eviduje položku jako vratný obal.

 

Provázanost obou položek

Zboží, které k distribuci potřebuje vratný obal, musí být s vybraným typem vratného obalu provázáno. Vzájemnou provázanost zajistíme přiřazením typu vratného obalu na kartu zboží – záložka Technická.

Z roletového menu vyberete typ vratného obalu a počet potřebných kusů k zajištění distribuce daného produktu.

 

pozor Roletové menu nabízí k výběru všechny existující karty zboží s příznakem vratného obalu!

 

 

konfig.obalu

 

Konfigurace

Zde nastavíte zapnutí kontroly a funkce vratných obalů jako hlavního konfiguračního pokynu (globální proměna). Dále zde nastavíte sklad vratných obalů (může mít svůj vlastní), formu reakce (upozornění) na záporné saldo obalů v podobě jen varování nebo zákaze prodeje. Cílem je předejít situaci, že lidé budou chodit vracet obaly k Vám, i když zboží bylo zakoupeno jinde.

Funkce pro povolení samostatného prodeje obalů (možnost zadat ručně řádek s vratným obalem) zatím není aktivní.

Změny v nastavení provedete, kliknutím na tlačítko ButonUloz.

 

Kontrola saldokonta obalů

Systém Soft-4-Sale dokáže hlídat i zpětnou kontrolu (vrácení/přijetí zpět na sklad) počtu zakoupených vratných obalů. Tato funkce eviduje saldokonto vratných obalů pro každého odběratele zvlášť, čímž předchází nechtěnému vykupování vratných obalů zpět a s tím souvisejícího nežádoucího hromadění vratných obalů na skladě.

Kontrolu salda obalů nastavíte v menu Zboží – Konfigurace – Konfigurace vratných obalů.

Systém tak na promáčknutí tlačítka PROVEĎ na vystavené faktuře a dodacím listě nebo za pomocí tlačítka PLUS přepočítá saldo obalů daného zákazníka a v návaznosti na konfiguraci upozorní uživatele na neshodu.

 

! Upozornění !

Samotné smazání řádku s obalem na kartě obchodního dokladu není možné. Smazání řádku zboží samozřejmě možné je, ale nesmaže současně i řádek s obalem – zatím se musí smazat ručně!