Navigation:  Výroba > Tipy - výroba >

Kumulace polotovarů vlastní výroby (mezisklady)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jedná se o případy, kdy je stejný polotovar zadán v technologickém postupu více výrobků a pokud vznikne požadavek na výrobu těchto výrobků, je výhodné vyrobit tyto polotovary hromadně pro všechny zakázky (přij. objednávky). Nebo je sortiment firmy takový, že část produkce se vyrábí takzvaně "na sklad" z důvodu zvětšení sériovosti (snížení nákladů) a v samotných zakázkách se pak této zásoby využívá. Při výrobě výrobků pro konkrétní zakázku, pak již tento polotovar vstupuje do výroby "pouze" jako skladový materiál (negeneruje se požadavek na výrobu tohoto polotovaru).

 

Na řádku technologického postupu takový polotovar označíte Typem řádku "H" (polotovar vlastní výroby). Ve všech následných funkcích se systém k řádkům typu "H" chová naprosto stejně jako k řádkům typu "M" (nakupovaný materiál).

pozor  Jestliže používáte tento způsob výroby, definujte na technické kartě takových polotovarů "domovský" sklad a zapněte v konfiguraci výroby upřednostňování domovských skladů.

 

Při generování Výrobního rozpadu objednávky se neprovádí rozpad polotovaru typu "H". Řádky tohoto "H" jsou zobrazeny graficky stejně jako řádky typu "M"

tip2Změna polotovaru typu "P" ve výrobním rozpadu objednávky na typ "H" provede smazání řádků pro výrobu polotovaru (stejná funkčnost jako změna P na M)

 

Polotovary typu "H" jsou zohledněny i ve funkci zjištění dostupnosti materiálů či polotovarů pro výrobu (k dispozici je přímo na kartě výrobního rozpadu nebo v Přehledu výrobních rozpadů)
V Hromadné objednávce je k dispozici nová sekce pro zjištění potřeby a hromadného zadání výroby polotovarů typu "H" na sklad -- varianta "dle zakázky ve výrobě > H"
Zdrojem požadavků jsou polotovary typu "H" v existujících výrobních rozpadech dosud nedodaných výrobků, případně potřeba doplnění skladových zásob při poklesu pod minimum. Systém na pozadí provádí současně fiktivní rozpad těchto polotovarů (polotovar "H" může obsahovat další polotovary "H" v nižších úrovních!!)
Zjištění potřeby "H" polotovarů lze omezit k určitému datu.
Výsledným výstupem funkce je interní přijatá objednávka označena příznakem "na sklad". Zjištěný počet polotovarů typu "H" je doplněn do řádků interní přijaté objednávky s termínem podle nejbližšího data potřeby daného polotovaru "H". Polotovary na přijaté objednávce jsou primárně seřazeny podle nejnižší úrovně rozpadu - nejdříve je třeba vyrábět ty polotovary, které jsou v nejnižších úrovních rozpadu technologického postupu výrobku (respektive mají nejbližší datum potřeby), aby byly včas připraveny k použití ve výrobních zakázkách.

 

pozor U polotovarů typu "H" je třeba nastavit "domovský" sklad pro správné naskladnění takového hotového polotovaru a jeho následného vyskladnění do výrobní zakázky.

 

Ve filtračních kritériích je k dispozici možnost výběru polotovarů typu "H"
na Přehledu technologických postupů výrobků
na Přehledu výrobního rozpadu
ve funkci "zobrazení struktury technologie výrobku" (tlačítko na kartě zboží - výrobek)