Navigation:  Výroba > Tipy - výroba >

Kritické místo výrobku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sledování "kritického místa výrobku" nebo "požadavku zákazníka" v modulu Výroba se děje také pomocí trvalého požadavku.

Za „kritické místo výrobku“ je považován trvalý požadavek vedený pouze na produkt.

Za „požadavek zákazníka“ je považován trvalý požadavek vedený pouze na firmu.

 

pozor POZOR - Tyto dva druhy požadavku nelze sloučit do jednoho!!

 

Text, v takovém trvalém požadavku, může mít délku maximálně 480 znaků (název + popis dohromady)

Pro aktivaci takových trvalých požadavků musí být zapnutý alespoň jeden příznak v sekci „Výrobní příkaz – TISK“.

 

KritickeMistoVyrobkuTrvalyPozadavek

 

Na tiskové sestavě Průvodky je připraveno místo pro dvouřádkový text k předání informace do výroby v "papírové" podobě (zobrazí se pouze v případě, že požadavek existuje).

 

Informace o kritickém místě výrobku na Průvodce.

Informace o kritickém místě výrobku na Průvodce.

 

Další tisková sestava, která zobrazuje informace o kritickém místě výrobku nebo speciálních požadavcích konkrétního odběratele je také Výrobní příkaz.

 

Informace o kritickém místě výrobku na "Výrobním příkazu".

Informace o kritickém místě výrobku na "Výrobním příkazu".

 

Na Časové kartě zobrazení zajištěno prostřednictvím výrobního příkazu ve dvou k tomu určených polích. Použitelné však pouze při práci s jednotlivými řádky => nepoužitelné při „hromadném“ odvádění. Jestliže výrobek na položce obsahuje upozornění na kritické místo, nebo požadavek zákazníka je číslo výrobku na řádku podbarveno červeně, seřazeno tak, aby kritické byly "nahoře" ( v zorném poli pracovníka ...).

 

Informace o kritickém místě výrobku na "Časové kartě".

Informace o kritickém místě výrobku na "Časové kartě".

 

Na Výrobním terminálu, v případě, že k výrobku nebo zákazníkovi existuje "trvalý požadavek", se zobrazí výrazné tlačítko (černé vykřičníky). Po kliknutí na ně, se zobrazí msgBox se textem: "Kritické místo výrobku: ...." a případně na dalším řádku "Požadavek zákazníka: ....". Stejná zpráva se zobrazuje (automaticky) už v okamžiku načtení výrobní operace na terminálu.

 

pozor POZOR - Pokud by existovalo více trvalých požadavků na produkt nebo zákazníka se zatrženým příznakem "Výrobní příkaz - tisk" zobrazí se (vytiskne) náhodně jen jeden z nich !!

 

Indikace a informační okno o kritickém místě výrobku na "Výrobním terminálu".

Indikace a informační okno o kritickém místě výrobku na "Výrobním terminálu".