Navigation:  Marketing > Požadavky > Karta požadavku >

Trvalý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Požadavkový management byl doplněn o možnost zadávat tzv. trvalé požadavky zákazníků resp. dodavatelů do systému tak aby systém:

 

automaticky oznamoval uživateli tyto požadavky ve vybraných situacích (např. při tvorbě nabídky na tuto firmu)
automaticky doplnil dokument zákazníka/dodavatele v Soft-4-sale o texty trvalých požadavku (v sekci dynamických textů se automaticky doplní požadované texty) tak aby se tyto texty objevily v tisku dokumentu.
automaticky odeslal informaci e-mailem odpovědnému pracovníkovi
automaticky upozornil pracovníka ve výrobě na kritické místo výrobku

 

Definici najdete v menu MARKETING / POŽADAVKY / NOVÝ POŽADAVEK záložka "Trvalý".

 

Karta požadavku - záložka "trvalý".

Karta požadavku - záložka "trvalý".

 

Trvalý požadavek je možno definovat na zákazníka, osobu zákazníka nebo zboží. Pokud se tyto definice zkombinují – na kartě trvalého požadavku je například vyplněn zákazník a produkt – systém zareaguje pouze v případě, že na dokladu jsou uvedeny oba údaje současně => pokud tedy zákazníkovi nenabízím konkrétní produkt, nebo pokud tentýž produkt nabízím jinému zákazníkovi, žádná zpráva se neobjeví.

Aby uživatel nemusel definovat velké množství, víceméně stejných požadavků, pro každého zákazníka zvlášť, lze zákazníka nahradit marketingovým výběrem firem. Stejný postup lze zvolit i pro skupinu zboží.

Dále lze specifikovat na jakých dokumentech a jakých situacích se má upozornění objevit.

Vznikla nová sekce "E-MAIL" v definici trvalého požadavku s možností vybrání, u kterých dokumentů se má e-mail odeslat.

Funkčnost je dostupná u typů dokladů vyjmenovaných v tabulce trvalého požadavku. Reakce systému se pak řídí podle toho, jaký příznak je v definici požadavku zatržen (může být zatrženo i více současně).

 

 

Reakce dle situace

 

Reakce ZPRÁVA - na obrazovce uživatele se objeví okno se zprávou – může být i více zpráv v jednom okně, pokud jsou podmínky splněny současně pro více požadavků.

 

Tvorba (při vložení nebo změně Firmy, Osoby nebo Produktu do dokladu).
Proveď (při „provedení“ dokladu)
Otevři (při každém otevření dokladu)
Plus (při každém přepočtení dokladu tlačítkem „+“)

 

Reakce na "trvalý" požadavek - zpráva na obrazovce.

Reakce na "trvalý" požadavek - zpráva na obrazovce.

 

Při reakci na „provedení“ dokladu mají pak svůj význam tlačítka Přečteno OK (zpráva se zavře a systém dokončí provedení dokladu) a Přečteno STOP (zpráva se zavře, ale doklad zůstane neproveden). V ostatních situacích je jedno, jaké tlačítko uživatel použije. Doporučujeme logicky - Přečteno OK.

 

 

Reakce TISK - texty trvalého požadavku se vloží do dokladu formou dynamického textu a jsou tedy spolu s dokladem vytištěny

 

Tvorba (při vložení nebo změně Firmy, Osoby nebo Produktu do dokladu).
Proveď (při „provedení“ dokladu)
Úvodní (zajistí umístění dynamického textu jako úvodního, na začátek dokumentu)

 

Reakce na "trvalý" požadavek - doplněním "dynamických" textů.

Reakce na "trvalý" požadavek - doplněním "dynamických" textů.

 

 

Reakce E-MAIL - texty trvalého požadavku se vloží do e-mailové zprávy, pokud je v systému nakonfigurováno použití e-mailového klienta, jako adresát je použit obchodník z definice trvalého požadavku.

 

Na kartě trvalého požadavku je pole „Odeslat na obchodníky“ s možností zadat (vybrat) jméno obchodníka (poklepáním lze i více, jako seznam oddělený středníky). Pole se aktivuje v okamžiku, kdy alespoň u jednoho z dokumentů je aktivována volba odeslat e-mail. POZOR -  Seznam obchodníků je ale společný pro všechny typy dokumentů na daném požadavku (z technických důvodů). Na různých trvalých požadavcích však LZE použít různé seznamy obchodníků.

Jako "Předmět" e-mailu bude použit text z pole "Název", jako "Tělo" e-mailu bude použit text z pole "Text".

 

Tvorba (při vložení nebo změně Firmy, Osoby nebo Produktu do dokladu).
Proveď (při „provedení“ dokladu)

 

Reakce na "trvalý" požadavek - vygenerování e-mailové zprávy.

Reakce na "trvalý" požadavek - vygenerování e-mailové zprávy.