Navigation:  Marketing > Požadavky > Karta požadavku >

K řešení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Záložka K řešení nese základní informace o evidovaném požadavku a tělo požadavku (obsah požadavku v podobě popisu a řešení, případně poznámky):

 

note2 Tělo požadavku (popis a řešení) můžete editovat i v RTF editoru po stisknutí tlačítka RTF.

 

Karta požadavku - záložka "k řešení".

Karta požadavku - záložka "k řešení".

 

Obecné

 

Termín - datum přijetí záznamu do systému
Zákazník - jméno zákazníka (firmy), na kterého je požadavek evidován
Osoba - jméno konkrétní osoby, v případě další konzultace víme s kým máme komunikovat
Produkt - typ zboží, které je předmětem požadavku

 

Interní

 

Zadal - kdo zadal požadavek do systému
Řešitel - kdo dostal z úkol vyřešit požadavek
Priorita - stupeň priority řešení požadavku (souvisí s číselníkem priorit požadavků)
Sekce - souvisí s číselníkem sekcí požadavků
Kategorie - souvisí s číselníkem kategorií chyb požadavků
Verze - interní informace o verzi produktu (upřesnění pro řešitele)
Dodavatel - název dodavatele produktu
Kód dod. - číslo dodavatele produktu
Pracnost - informace o době, která je potřeba na vyřešení požadavku (může sloužit jako hodnotící kritérium pro stanovení ceny, dále počtu odpracovaných hodin pro zaměstnance, ...)
Cena/hod - hodinová sazba na vyřešení požadavku
Interpel -
Zdroj - číslo dokladu, který posloužil jako zdroj pro vygenerování požadavku
Následek - číslo dokladu, který byl vygenerován jako následek řešení požadavku (úkol, přijatá objednávky, ...)
Zakázka - číslo související zakázky
Fáze - číslo/jméno související fáze projektu/zakázky

 

Systémové

 

Číslo - evidenční číslo záznamu
Vznik - datum vzniku požadavku
Zahájení - datum zahájení řešení požadavku
Změna - datum poslední změny požadavku

 

Funkční tlačítka

 

tlacitko10        nastavení úrovně ochrany dat

       zobrazí formulář se souvisejícími doklady (doklady, které byly použity při generování požadavku nebo následky řešení)

        filtr pro řazení dat