Navigation:  Marketing > Požadavky > Karta požadavku >

Strukturovaný

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firmy, které využívají normy ISO, jistě potěší nástroj, který umožňuje evidovat, filtrovat a tisknout záznamy, a to v jednotlivých strukturovaných krocích (je možné evidovat, zadavatele, řešitele, termín dokončení, název, popis,....). Dokážete si tak vytvořit vlastní formulář "na míru", pomocí kterého budete řídit řešení určitého problému.

Strukturovaný požadavek je zadáván pomocí tzv. vzorů. V těch jsou předem definovány jednotlivé oddíly a jejich pole, které se budou v daném požadavku zobrazovat. Pro definici popisů jednotlivých polí a vzorů jsou k dispozici číselníky – Číselník strukturovaných požadavků a Konfigurace vzorů strukturovaných požadavků (najdete je v menu MARKETING -> POŽADAVKY -> KONFIGURACE), které je třeba nejprve naplnit.

 

Nový strukturovaný požadavek lze založit buď generátorem a nebo pomocí menu MARKETING -> POŽADAVKY -> NOVÝ POŽADAVEK a následně přejít na záložku Strukturovaný.

Při otevření nového požadavku dojde k načtení výchozího vzoru strukturovaného požadavku – jako výchozí musí (!) být označen jeden ze vzorů. Označte tak ten, u kterého předpokládáte nejčastější použití.

V kartě konkrétního požadavku lze pak výchozí vzor změnit za jiný definovaný vzor. Dále můžete využít generátoru pro doplnění Interního čísla požadavku, které je definováno ve formátu rr0001 (kde rr = poslední dvě číslice letopočtu). Při použití generátoru systém automaticky vygeneruje další pořadové číslo v aktuálním roce.

Strukturovaný požadavek může mít libovolný počet oddílů.

 

 

Přímo nad kartou strukturovaného požadavku je k dispozici jednoduše formátovaná tisková sestava, která zobrazuje zapsané hodnoty. Volit lze mezi formátováním "na výšku", nebo "na šířku"