Navigation:  Zboží > Akční ceny >

Záměna akčních a platných cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uživatel vybere jméno platné akce, zadá jméno nové akce. Do nové akce se zasunou původní platné ceny a vybraná původní akce se přesune do platných cen.

Nová akce je platná ode dne vytvoření a je platná do dne, před kterým začínala původní akce.

zamena.cen