Navigation:  Zboží > Akční ceny >

Přehled akčních cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Akční ceny

Akční ceny časově odpovídají aktuálnímu datu počítače a cena musí být platná (nezáleží tedy na datu vystavení dokumentu)

prehledcen.akce

Souběh dealerských cen a akčních cen

Řešení pro dealery:

1. pokud existuje platná akční cena přímo na konkrétního zákazníka, pak je tato cena použita vždy a dealerská cena se nevyhodnocuje

2. pokud existuje platná akční cena se zadanou shodnou dealerskou skupinu zákazníka, pak je tato cena použita vždy a dealerská cena se nevyhodnocuje

3. pokud vyhovující platná akční cena má zadanou dealerskou skupinu '*', pak je tato cena použita a dealerská cena se nevyhodnocuje

4. pokud vyhovující platná akční cena nemá zadanou dealerskou skupinu, pak je tato cena použita pokud dealerská cena je vyšší než cena akční

pozor současně může být i více platných akčních cen (bez dealerské skupiny, pro * skupinu a pro zadané skupiny opět jiná)

 

Řešení pro ne-dealery:

1. pro zákazníka který není dealer musí existovat akční cena která nemá zadanou dealerskou skupinu

Příklad:

- Pokud akční cena je stanovena na 99,- bez uvedení dealerské skupiny pak je platná i pro všechny dealery, kteří mají svoji cenu vyšší !

- Pokud akční cena je stanovena na 99,- s uvedením dealerské skupiny * pak je platná i pro všechny dealery, kteří mají svoji cenu jinou !

- Pokud akční cena je stanovena na 99,- s uvedením dealerské skupiny C pak je platná i pro dealery skupiny C, bez ohledu na dealerskou cenu

pozor systém akčních cen musí být zapnut v hlavní uživatelské konfiguraci slev