Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky >

Karta vystavené objednávky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Karta Vystavené objednávky.

Karta Vystavené objednávky.

 

Rámcová objednávka i nad vystavenou objednávkou

Rámcová objednávka je nyní i nad vystavenou objednávkou. Jedná se o (nezávazný dokument) – k němu potom náleží konkrétní objednávky s termínem. Po dodání dílčí objednávky se dodání promítne i do nadřízené rámcové objednávky. V souvisejících dokumentech je poté pod "Rámcovou" vidět všechny "dílčí". Generátor VObj nad VObj zajišťuje vazbu, zkopírování položek a všech potřebných informací. Na kartě objednávky vzniklo rozbalovací pole RÁMCOVÁ, kdy se nabízejí všechny rámcové objednávky stejného dodavatele pro ruční spárování.

Chování: Pokud je Vystavená objednávka "provedená" je příznak "rámcová" zamčen. Pokud je Vystavená objednávka označena jako "rámcová" nenabízí se vazba na jinou rámcovou objednávku = pole Rámcová je nedostupné.

Pokud je nad Vystavenou objednávkou, která již má vazbu na nadřízenou rámcovou objednávku použit generátor VObj! je uživatel upozorněn: "Tato vystavená objednávka již má vazbu na rámcovou objednávku. Chcete tuto vazbu zrušit? Ano/Ne". "Rámcové" vystavené objednávky jsou vyjmuty z požadavků na skladovou dostupnost ... ("na cestě").

 

Konstrukční převodka z vystavené objednávky

Při generování (konstrukční) převodky z vystavené objednávky byl doplněn dotaz o možnost vybrání pouze nedodaného množství z objednávky. Na dotazu jsou tři tlačítka - ANO / POUZE NEDODANÉ / NE.

 

Dohledání vystavených objednávek k příjemce

dohledá objednávky dodavatele a případně i od dodavatelů se stejným IČO, hledá pouze objednávky nedodané, nestornované a hledá shodu v čísle zboží na každém řadku příjemky
pokud je dodané množství na příjemce rozděleno do více objednávek, pak rozdělí řádky příjemky na více řádků tak aby do každého řádku dal správné množství a číslo objednávky
pokud bylo dodáno více než na objednávce i tak systém rozdělí řádek příjemky na více řádků a zboží navíc bude bez vazby na vystvenou objednávku (pak může uživatel zadat objednávku manuálně)
vždy aktualizuje informace z nulového stavu, vrátí příjemku nejdříve zcela do bez objednávek a půsodně zadané množství a pak spustí zovu vyhledání vazeb
vždy aktualizuje ceny dle ceny potvrzené na vystavené objednávce, pokud objednábku nedohledá pak tam ponechá cenu 0
informuje uživatele o výsledku hledání: kolik zboží nedohledal a kolik řádků má nulovou cenu (buď chybí cena n na objednávce nebo objednávka nebyla nalezena)
 

Převzetí cen Při párování příjemky na vystavenou objednávku

1. dle POTVRZENÉ ceny na objednávce
2. pro nedořešené ceny dle požadované ceny na objednávce

3. pro nedořešené ceny dle skladové ceny ze skladu odpovídající příjemce

4. pro nedořešené ceny dle ceníkové kalkulační nákupní ceny

5. pro nedořešené ceny NULA
 
Systém oznámí kolik položek dostalo cenu NULA

 

obj.v.prij

 

 

Využití "alternativní MJ" při generování faktury

Při generování Přijaté faktury z Vystavené objednávky je možné zapnout příznak "Použít Alt.j."

Příznak pro upřednostnění Alter. MJ při generování faktury.

Příznak pro upřednostnění Alter. MJ při generování faktury.

 

Jestliže je tento příznak zapnutý, pak se - pokud je u položky Vystavené objednávky doplněna alternativní jednotka a její množství - převezme do Přijaté faktury a zadaným koeficientem Alt.MJ se přepočítá a předvyplní i její jednotková cena.

 

 

Generování Příjemky z VObj podle domovských skladů

Na řádku Vystavené objednávky je uživateli k dispozici pole "Sklad" (standardně je neviditelné, lze zviditelnit a upravit jeho umístění v rámci funkce 'Nastavení designu').

V tomto poli lze před generováním Příjemky vybrat sklad, na který chcete zboží zaskladnit.

Jsou-li na různých řádcích různé sklady, vygeneruje se tolik Příjemek, kolik je skladů (po vygenerování jsou zobrazeny "na sobě").

Sklad vyplněný na řádku vystavené má přednost před implicitně nastaveným skladem.

 

Zapnutý příznak vygeneruje Příjemky podle "domovských" skladů na kartách zboží.

Zapnutý příznak vygeneruje Příjemky podle "domovských" skladů na kartách zboží.

 

Na kartě generátoru Příjemky z Vystavené objednávky je možno použít příznak "dle domovských skladů", který zajistí před samotným generováním automatické doplnění "domovského" skladu na řádek vystavené objednávky (pokud již není pole Sklad vyplněno ručně).

"Domovský" sklad zboží lze nastavit na Technické záložce karty zboží.

 

Podbarvení zboží na řádku vystavené objednávky.

Položky zboží na formuláři Vystavené objednávky reagují ...

na stav konfigurace Intrastat. Jestliže v této konfiguraci je definováno pole, které nese informaci o hmotnosti zboží a u položky Vystavené objednávky není tento parametr vyplněn, podbarví se "Název zboží" na formuláři oranžově.
Reakce řádku Vystavené objednávky na konfiguraci INTRASTAT.

Reakce řádku Vystavené objednávky na konfiguraci INTRASTAT.

 

na evidenci výrobních čísel. V případě, kdy je na Vystavené objednávce použito zboží se zapnutou evidencí Výrobního čísla, Šarže nebo Rozměrů, upozorní na tuto skutečnost systém vizuálně uživatele barevným odlišením těchto položek. Podbarví pole s číslem zboží.
Význam podbarvení údajů v dokumentech.

Význam podbarvení údajů v dokumentech.