Navigation:  Výroba >

Křížové tabulky výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hodnocení výrobních úkonů pomocí křížových tabulek

Výpočet normového času na řádcích odvedení byl doplněn do výběru hodnot "celkem norma". Jestliže uživatel zvolí tuto hodnotu, objeví se tlačítko, které umožní jednorázově dopočítat hodnotu normy k jednotlivým odvedeným úkonům.  (pro každý řádek odvedeného úkonu platí Čas_norma = Čas_příprava + Čas_operace x Odvedené_množství).

 

Na kartě konfigurace křížové tabulky výrobních ukonů najdete tlačítko na hromadnou aktualizaci normového času jednotlivých úkonů (pouze pro úkony, kde Čas_norma je dosud nulový).

 

Křížové tabulky výrobních úkonů byly upraveny na MULTI.

 

Hodnoceni vyroby KT Multi

 

Ukázka MILTI křížové tabulky, která porovnává normovaný a skutečně odvedený čas na jednotlivých zakázkách.

Ukázka MILTI křížové tabulky, která porovnává normovaný a skutečně odvedený čas na jednotlivých zakázkách.

 

 

Do řádků i sloupců tabulky přibylo kriterium Zaměstnanec.

 

10.6.prac