Navigation:  Výroba >

Administrace výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nástroj pro administrátora výroby umožňující hromadné akce v modulu Výroba.

 

AdministraceVyroby

 

(1) - Aktualizace výrobních položek podle odvedených úkonů - hromadný přepočet karet výrobních operací. Aktualizuje skutečně odvedené množství a čas. V případě, že odvedené množství je větší nebo rovno než množství plánované, je výrobní operace označena jako HOTOVÁ. Pokud již operace JE označena jako hotová, tento nástroj ji znovu neřeší.

 

(2) - Odstranění historických polotovarů rozpracované výroby - odstraní záznamy příjmů a výdajů polotovarů rozpracované výroby (označované jako |1, |2, |3 ... atd) z karet výrobních operací (včetně odkazů) i ze skladových dokladů. Rozpracovaná výroba je nově řešena "pouze finančně" postupným nárustem hodnoty na jedinném polotovaru |0.

 

(3) - Aktualizace normo času na řádku výrobního úkonu - znovu vypočítá normovaný čas pro jednotlivé odvedené výrobní úkony pro jejich následné porovnání s časem skutečným. Pomocná volba "Přípravný čas jen u prvního odvedení" zajistí, aby při výpočtu normovaného času, byl přípravný čas započten pouze u prvního odvedeného úkonu operace.

 

(4) - Aktualizace stavu příznaku "je na řadě" na kartě výrobní operace - zrekonstruuje zobrazení toho příznaku v Přehledu výroby v závislosti nastavení Konfigurace výroby při změně režimu.

(5) - Aktualizace množství, příznaku a data "Vyrobeno" na kartě Přijaté objednávky - znovu propočte vyrobené množství jednotlivých výrobků přijaté objednávky podle stavu poslední odvedné operace výrobku ve výrobní zakázce. Množství je aktualizováno podle množství odvedeného na poslední operaci výrobku - projevuje se i částečné plnění. Příznak "vyrobeno" dostane výrobek v přijaté objednávce v případě, že poslední operace výrobku je "hotová". Datum a příznak "Vyrobeno" v hlavičce přijaté objednávky se vyplní v případě, že VŠECHNY výrobky na přijaté objednávce mají příznak vyrobeno. Datum se dohledá jako datum odvedení poslední operace.

 

(6) - Aktualizace příznaků DOKONČENO + datum VÝROBA UKONČENA na zakázce - podle konfigurace výroby aktualizuje příznaky a datumy DOKONČENO nebo jen VÝROBA UKONČENA na výrobní i obchodní kartě Zakázky.

 

(7) - Aktualizace výrobních příkazů podle skutečnosti - znovu propočte množství operací odvedných s vazbou na jednotlivé výrobní příkazy a opraví na nich skutečně odvedené množství [MN OK]