Navigation:  Výroba > Konfigurace >

Číselník směn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Slouží jako podklad pro tvorbu záznamů v tabulce Kapacity zaměstnanců.

Najdete jej v menu VÝROBA -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK SMĚN.

 

Číselník směn - příklad použití.

Číselník směn - příklad použití.

 

SMĚNA                - kód směny (max. 16 znaků). Slouží k naplnění tabulky kapacit, zobrazuje se jako popisek záznamu v grafické podobě Kapacit zaměstnanců.

NÁZEV                - orientační popis kódu směny pro lepší orientaci uživatelů.

START                - v kolik hodin určitá směna začíná.

KAPACITA        - jak dlouho směna trvá. S jakou kapacitou může systém při plánování počítat.

 

Jestliže je uvedená kapacita "nula" (používá se hlavně u nemocí a dovolených = pracovník není vůbec k dispozici) zobrazí se záznam v tabulce kapacit jako 24-ti hodinový a pro lepší orientaci jinou barvou.

 

note2Typ směny představující Celodenní nepřítomnost zadávejte s nulovou kapacitou a se startem v 0:00 hodin.