Navigation:  Zboží >

Hromadná náhrada konstrukčního prvku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce hromadné náhrady konstrukčních prvků provede náhradu vybraného zboží ve všech konstrukčních celcích zbožím zastupujícím.

 

Nástroj umožňující hromadně nahradit konstrukční prvek. 

Nástroj umožňující hromadně nahradit konstrukční prvek. 

 

Konstrukční Celek        Zapnutý příznak provede záměnu prvku ve složení všech konstrukčních celků - záložka KONSTRUKČNÍ na kartě zboží.

Výrobek                Provede záměnu prvku v technologických postupech všech výrobků - záložka VÝROBEK na kartě zboží.

 

Oba současně zapnuté příznaky provedou záměnu zboží v obou tabulkách.

 

Postup:

1.vyberte ZBOŽÍ K NÁHRADĚ (položka, která má být vyměněna)
2.zvolte ZBOŽÍ ZASTUPUJÍCÍ (položka, kterou má být nahrazena)
3.definujte množinu položek, ve kterých má být záměna provedena, výběrem intervalu Objednací číslo Od:  Do:. Toto omezení je vyžadováno, protože některé ceníky mohou být velmi rozsáhlé a akce by mohla trvat příliš dlouho.
4.vyberte zda má k záměně dojít ve skladbě "konstrukčních celků" nebo technologických postupech "výrobků"
5.tlačítkem OK proveďte náhradu ve všech konstrukčních celcích, nebo výrobcích, kde je zboží zastoupeno, a které odpovídají zadanému intervalu

Funkční tlačítko ukaz zobrazí přehled celků s prvky k náhradě.