Navigation:  Zboží >

Rušení duplicit zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rušení duplicit zboží je funkce, která dokáže nahradit dvě zboží jedním jediným platným zboží.

Systém v dnešní podobě provede totální porovnání všech polí v základní kartě zboží, u kterých by mohlo dojít ke zrušení informace a na základě tohoto porovnání navrhne k odsouhlasení další operace, které je možné s rozdílnými informacemi provést.

rus.duplicit

V podstatě mohou nastat tři základní situace:

zboží, které je určeno ke zrušení má v určitém poli informaci, kterou zboží zůstávající nemá
zboží, které má informaci a zboží určena ke zrušení žádnou informaci v tom daném poli nemá
Informace se ve dvou shodných polích u obou zboží liší. Pokud se liší v textové dlouhé položce je možné požádat o sjednocení, pokud se liší v číselné informaci, žádné sjednocení není možné. Uživatel si musí vybrat, která bude platit.

U všech položek, které se některým z těchto způsobů liší, systém navrhne způsob realizace rušení duplicit tzn. Jak bude s touto informací pracovat. Zda převezme tuto informaci ze zboží ke zrušení, nebo ji ponechá v podobě zboží zastupující nebo nabídne sloučení. Uživatel uvidí návrh před zrušením duplicit a sám rozhodne o případné modifikaci takto navržené změny a poté promáčkne tlačítko OK.