Navigation:  Zboží >

Hromadná manipulace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hromadné manipulace v databázi produktů umožňují hromadné doplnění/přepis informací podle zadaných kritérií. Tímto způsobem můžete např. hromadně doplnit technické parametry, popisy, příslušenství nebo můžete nastavit výběrová kritéria platný/neplatný materiál, atd. Možností a variant je nesčetně záleží jenom na Vás, jak a tento nástroj využijete.

 

Konfigurační karta pro hromadné manipulace s kartami zboží.

Konfigurační karta pro hromadné manipulace s kartami zboží.

 

Zvláštní příznaky:

uzavřenéumožňuje hromadně vyhledat a uzavřít (zamknout proti nechtěné editaci) nebo uvolnit karty zboží. Stejnou funkčnost zajišťuje přímo na základní kartě jednotlivých položek tlačítko 'zámek'. Uživatel pak nemá možnost kartu editovat, i když má obecně práva k vytvoření nebo editaci karty zboží. Podle nastavení konfigurace se zamknou jen cenová nebo všechna pole.
doprava částkouumožňuje hromadně vyhledat a provést manipulaci s kartami, které mají na 'cenové' kartě zboží zvolen režim vyčíslení dopravy do kalkulace nákupní ceny paušálem. Vypnutý příznak naopak vyhledá karty zboží, které mají zvolen režim vyčíslení dopravy procentem.
konstr.celkyumožňuje hromadně vyhledat a provést manipulaci s kartami, které jsou považovány za konstrukční celky - mají vyplněnu alespoň jednu vnořenou položku 'konstrukční' kartě zboží.
výrobekumožňuje hromadně vyhledat a provést manipulaci s kartami, které jsou považovány za výrobky - mají vplněn technologický postup výroby na ''
s obrázkemumožňuje hromadně vyhledat a provést manipulaci s kartami, ke kterým je připojen externí objekt typu "3" (obrázek). Obrázek se připojuje ve speciálním formuláři na 'technické' kartě zboží.

 

Příklad:

U všech zboží v databázi, kde se na pozici Tech par. 1 nachází (Příkon) chceme nahradit technickým parametrem 1 (Výkon).

1.v kritériích výběru zvolíme Tech par. 1 (Příkon)
2.ve výkonných parametrech akce zvolíme Tech par. 2 (Výkon)
3.tlačítkem Nastav provedeme záměnu

 

Funkční tlačítka

Funkční klávesa nastav - provede nastavení výkonných parametrů dle kritérií výběru

Funkční klávesa doplnit - doplní chybějící parametry pro vybrané zboží (např. popis, příslušenství, technické parametry, atd.)

 

 

Nastavení sazeb DPH u zboží

Nastavení jednotlivých sazeb pro karty zboží provedete v menu Zboží – Hromadné manipulace. Zde je potřeba provést následující krok:

Změnu sazby DPH pro zboží v nižší sazbě, tj. z 10% na 15% a pomocí tlačítka Nastav provést požadovanou operaci.

 

 

Hromadné manipulace - záměna Kódu intrastat

  Intrastat kód  - nabízí pouze kódy skutečně použité v ceníkových kartách zboží
  Intrastat kód  - nabízí kódy z Číselníku kódů intrastat. Zdroj rozbalovacího pole lze omezit na pouze "platné" kódy. Rozhodujícím kriteriem je datum platnosti kódu (pole PLATNOST DO). Ve výchozím nastavení se nabízejí všechny kódy z číselníku. Zapnutý příznak vedle rozbalovacího pole = pouze "platné" kódy.

tip2 V Číselníku kódů zboží pro Intrastat existuje možnost jeho aktualizace podle Internetu.