Navigation:  Zakázky > Opravy >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Povinné údaje karty opravy
Tisková sestava opravy
Dokladová struktura zakázky z opravy
Konfigurace oprav
Číselník SLA