Navigation:  Zakázky > Opravy >

Nová oprava

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta Opravy

Na kartě opravy najdete reakci na Vyhledávací poklepnutí na pole Výrobní číslo v řádku opravy - modifikace zdroje dat - hledat řetězec v následujících polích karty zařízení: SERIAL ID, MAT ID, SERIAL TYP, ZAKAZKA ID, FIRMA ID, FIRMA OBJ, KOD VYROBA, EP ID. Pro funkci vyhledávací poklepnutí byla vytvořena sekce pro kartu opravy - ze seznamu polí se vytvoří vyhledávací kritérium - hledání řetezce v cca 8 polích.

oprava.vyr