Navigation:  Operativa > Připojené objekty >

Přehled objektů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zobrazí přehled všech existujích připojených objektů v databázi. Zobrazené údaje lze filtrovat a třídit podle mnoha volitelných kriterií.

Přehled na první pohled zobrazuje nejdůležitější informace o připojených objektech - informaci o tom, zda je objekt zamčený proti editaci, ID objektu, k jakému dokumentu systému je připojen, číslo tohoto dokumentu s možností rychlého otevření (poklepáním), adresu fyzického uložení souboru (poklepáním možnost otevření souboru), kdo objekt připojil, typ objektu, uživatelský název objektu, vazbu na zakázku atd.

prehled.objektu

 

Funkční tlačítka

 

vyber         Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce

vymaz        Vymaže hodnoty výběrových kriterií ve formuláři

test        Provede test na evidenci zdrojových dokladů a souborů

normalizuj        Normalizuje připojené soubory pro použití na e-shop

kopie        Zkopíruje vybrané soubory do místa určení dle nastavení připojených objektů

presun2        Přesune vybrané soubory do místa určení dle nastavení připojených objektů