Navigation:  Operativa >

Připojené objekty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled objektů
Tisk přehledu
Smlouvy
Číselník typu objektů
Konfigurace kořenového adresáře