Navigation:  Logistika > Zápůjčky >

Nová zápůjčka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Novou zápůjčku je možné vytvořit z několika míst. Prvním místo je standardní příkaz v menu Logistika - Zápůjčky - Nová zápůjčka. Otevře se nový prázdný doklad s nadpisem převodka – zapůjčení, který obsahuje především ze kterého skladu do kterého zápůjčního skladu bude převod proveden, odběratele jako povinný údaj, zakázku jako nepovinný údaj, kdo zápůjčku vyhotovil a datum zápůjčky. Současně obsahuje řádky zboží s množstvím, které budou zapůjčeny. Pro tvorbu dokladu zápůjčky můžete využít na nástrojové liště tlačítko ukaž sklad, na základě kterého se otevře stav skladu pro sklad, ze kterého zapůjčuji. Zde mohu vybírat zboží a standardním přenosovým tlačítkem -> zápůjčka přenášet zboží do zápůjčky.

Druhým způsobem jak lze vyplnit ručně zapůjčení je výběr zboží podle čísla resp. podle názvu. Pokud vybírá uživatel podle čísla zboží, ukazuje se mu ve třetím sloupci i stav zásob na skladu odkud převádí. Pro provedení zápůjčky je připraveno tlačítko proveď, které provede převod a současně zápis do evidence zapůjčeného zboží k datu, které je uvedeno na dokladu zapůjčení.

Další varianta pro tvorbu zápůjčního dokladu jsou varianty generační. Vygenerovat zápůjčku můžeme podle:

Přijaté objednávky - pomocí tlačítka Zap! se z přijaté objednávky vygeneruje nová zápůjčka

Karty zakázky – opět pomocí tlačítka zap!. Rozdíl mezi těmito dvěma variantami spočívá především v tom, že při generování zápůjčky z přijaté objednávky se převezme zboží na přijaté objednávce do dokladu zápůjčky kdežto při generování zápůjčky vůči zakázce se vytvoří pouze prázdná zápůjčka bez zboží a uživatel musí toto zboží ručně vyplnit.

zapujceni

Další variantou, jak vygenerovat zápůjčku je varianta, která prochází přes rezervace, kdy postup ovládání systému spočívá v tom, že nejdříve je vytvořena přijatá objednávka, z ní se vytvoří rezervace a z rezervační karty je možné vygenerovat novou zápůjčku a při generování využít možnosti, které systém nabízí v tom, že nabízí přenos zboží do zápůjčky pouze toho, které je dostupné na skladě. Pomocí přechodu přes rezervace je možné zajistit I tvorbu částečných zápůjček podle dostupnosti zboží na skladě. Vazba mezi rezervacemi a zápůjčním dokladem je klasická, stejná jako mezi rezervací a výdejkou tzn. že pokud je provedeno zapůjčení zboží ze skladu, jsou odepsány I rezervační požadavky na tento sklad, vůči přijaté objednávce zůstane v rezervacích pouze to zboží, které nebylo dosud zapůjčeny a rezervační doklad je schopen zajistit postupné částečné rezervace zboží podle dostupnosti zboží na skladě.

Součástí rezervačního dokladu, který je vygenerován z přijaté objednávky je i nová filosofie blokování zboží, kdy se předpokládá, že realizaci zápůjček provádí skladník na základě přípravy, kterou provede obchodník. Obchodník tedy vytvoří rezervaci, případně provede zarezervování až zablokování zboží na skladě a on rozhoduje o uvolnění dané rezervace k zapůjčení. Toto uvolnění realizuje pomocí tlačítka blok na rezervační kartě a má možnost uvolnit zboží do zápůjčky v případě, že je podepsána smlouva tzn. zápůjčka je vázána na zakázku a k zakázce je evidováno datum podpisu smlouvy, potom může vázat uvolnění rezervace na platbu konkrétní zálohové faktury, tzn. skladník je schopen vygenerovat novou zápůjčku z rezervace pouze tehdy, jeli konkrétní zálohová faktura uhrazena a třetí varianta blokace je, že obchodník si zablokuje tvorbu zápůjček z rezervací na své vlastní jméno uživatele. Pomocí tohoto způsobu lze postupně vytvářet rezervační požadavky, ze kterých budou generovány zápůjčky a tyto požadavky částečně nebo úplně blokovat případně uvolňovat k výdeji skladníkovi. Obchodník může realizovat z rezervací i vlastní vygenerování zápůjčního dokladu, které se potom u skladníka představuje formou příkazu k vyskladnění, který je ve fázi přípravy a skladník pouze provede zaskladnění a vyčištění zápůjčního dokladu.

Realizace zápůjčky může být vázána v nejjednodušším případě pouze na odběratele, nemusí procházet rezervacemi ani přijatými objednávkami. Na druhé straně realizace zápůjček, ze kterých potom vyplývají fakturace, mohou probíhat přes přijaté objednávky, rezervace, jsou vzájemně svázány, odepisují zboží ze skladu, odepisují zboží z rezervací a jsou vázány na konkrétní zakázku a díky této vazbě na konkrétní zakázku lze provádět fakturace pronájmu zboží.