Navigation:  Logistika > Zápůjčky >

Nové vrácení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vrácení zboží je inverzní doklad k zápůjčce. Jedná se tedy o převodový doklad, který převede ze skladu zápůjček zboží do hlavního skladu a současně provede zápisy do evidence zapůjčeného zboží takové, že je zřejmě, že bylo zboží vráceny, kdy, jakým dokladem a kterému zákazníkovi. Doklad vrácení lze opět vytvářet několika způsoby. Opět funguje jeden základní způsob, a to způsob ruční tvorby dokladu v menu logistika, submenu zápůjčky, příkaz nové vrácení. Lze vytvořit nový prázdný doklad, kde je potřeba vyplnit ze kterého skladu zápůjček, na který hlavní sklad bude provedeno vrácení, kterého odběratele, případně na kterou zakázku a který uživatel tento zápůjční doklad provádí. Volba zboží, které chci vrátit je možná provádět přímo v dokladu podle čísla zboží, kde se uživateli ukazuje nejen číslo zboží a název, ale I množství, které bylo zapůjčeno konkrétnímu odběrateli. Nejedná se tedy o zboží dostupné na skladě zápůjček, ale jedná se o zboží, které je vázáno na zápůjčku k danému odběrateli. Uživatel, pokud vybere zboží přímo na dokladu, zboží se mu přenese jako nabízené množství k vrácení, ale uživatel může toto množství modifikovat směrem dolů (může zapsat, že přestože má uživatel zapůjčeno 5 kusů, vrací pouze 4 kusy).

Další forma, jak hledat zboží ke vrácení je forma přechodu do evidence stavu skladu. Je možné přejít do stavu skladu ze kterého se vrací, zde vybrat zboží a převést je standardním přenosovým tlačítkem -> vrácení do dokladu vrácení.

Další forma je možná přechodem do evidence zapůjčeného zboží, což je forma pravděpodobně nejvhodnější, kdy se na základě vyplněné hlavičky dokladu vrácení otevře přehled zapůjčeného zboží na skladě zápůjček, ze které se vrací pro zakázku a odběratele, kteří jsou uvedeni na dokladu vrácení. Objeví se přehled všeho zboží, které má právě v tuto chvíli daný odběratel vůči dané zakázce zapůjčeno. Z tohoto zboží lze opět přes tlačítko -> vrácení přenášet zboží do dokladu vrácení. Po vyplnění dokladu vrácení (převodky vrácení) uživatel použije tlačítko proveď a provede vrácení zboží na sklad.

Další forma tvorby dokladu převodka vrácení je forma opět generační. Doklad vrácení může být vygenerován jednak z dokladu zápůjčky (pomocí dohledání dokladu zápůjčky otevře uživatel příslušný doklad zápůjčky a z něj vygeneruje pomocí tlačítka vrac! nový doklad vrácení, kde se převede kompletní evidence zboží z dokladu zápůjčky do dokladu vrácení). Protože se jedná o formu generační, pokud u některých komponent vrací odběratel méně, stačí opravit množství, protože doklad se stále ve stavu přípravy a čeká až uživatel promáčkne tlačítko proveď. Druhá forma generování dokladu vrácení je forma, která navazuje na zakázkový systém, pokud jsou doklady zápůjčky generovány vůči konkrétní zakázce je možné použít tlačítko vyd! vůči otevřené zakázce. Generování výdejky k zakázce má dvě nové formy, a to vrácení zapůjčeného zboží a výdej nevráceného zboží. Pokud je problém zápůjček řízen přes zakázkový systém a vlastní zapůjčení představuje určitou zakázku, potom je systém schopen navrhnout a vygenerovat doklad vrácení podle evidence zapůjčeného zboží – pokud zvolíme formu vrácení zapůjčeného zboží,  systém dohledá všechny komponenty, které jsou zapůjčeny a nebyly dosud vráceny a z nich vytvoří nový doklad vrácení.

vraceni

Při generování vrácení zápůjčky systém předznačí jen ta výrobní čísla, která jsou nevrácené !

1. Při generování vrácení systém předznačí výrobní čísla, jen ta která jsou nevrácené. Doposud označil všechna, která byla zapůjčena bez ohledu na to zda byla vrácena.

2. Po otevření řádku vrácení se uživateli nabídnou jen ta výrobní čísla, která jsou vedena na zákazníka. Ostatní výrobní čísla na zápůjčním skladu nejsou vůbec uživateli dostupná.

Tlačítko vázané na práva L/5 vypne filtr na zákazníka, ale to jen pomůcka pro nestandardní situace!

Výsledkem je tedy stav, kdy při postupném vracení zapůjčených zařízení se uživateli automaticky označí vždy všechna výrobní čísla nevrácené. Pokud zákazník vrací méně, pak některé výrobní čísla uživatel odznačí.

Jediným potencionálním problémem, je situace, kdy zákazník stejné zařízení má zapůjčeno na více zápůjčkách a při vracení systém sice správně označí ty která přísluší k zápůjčce, ke které se vrací, ale uživatel vidí všechna výrobní čísla zákazníka, která má aktuálně zapůjčeny a mohl by označení navržené systémem změnit ?!

Doklad o vrácení zápůjčky v tištěné podobě obsahuje i rekapitulaci dosud nevráceného zboží !

Sestava nevráceného zboží s vazbou na zákazníka a zakázku do tabulky zápůjčky, má smysl jen u provedeného vrácení.

Při vrácení zapůjčeného zboží dojde při zobrazení tiskové sestavy k vypsání nevráceného zboží vztahující se ke stejné zápůjčce jako zboží na tomto dokladu vrácené

 

Více zápůjček

Nyní je možné jednoduše vrátit zboží ze skladu zapůjčené více zápůjčkami.

Je to možné přímo nad přehledem zapůjčeného zboží: nutná filtrace jediné zakázky a jediné firmy !

Nad kartou zakázky, což je možná lepší způsob (nenastane chyba uživatele v kritériích) je možnost generovat také hromadné vrácení.

 

vraceniZAP