Navigation:  Logistika > Zápůjčky >

Přehled dokladů zápůjček

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uživateli se v přehledu dokladů zápůjček a vrácení objeví všechny doklady zápůjček a vrácení, které byly v systému vytvořeny. Opět je tu možnost filtrovat podle odběratele i podle způsobu blokace. Dvojitým kliknutím na řádek této přehledové sestavy se otevírá příslušný doklad.