Navigation:  Logistika > Benefity >

Číselník rolí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Před začátkem užívání benefitů je potřeba provést konfiguraci rolí a položek benefitů. Role k čerpání benefitů nastavíte v Číselníku rolí. Každé roli (pozici ve firmě) přidělíte měsíční a roční limit množství bodů potřebných k dosažení zvolených benefitů.