Navigation:  Logistika > Benefity >

Číselník položek benefitů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení položek benefitů, které budou čerpat zaměstnanci.

Typy čerpaných benefitů nastavíte v Číselníku položek benefitů. Výběr položek benefitů záleží na domluvě zaměstnavatele se zaměstnanci.