Navigation:  Logistika > Benefity >

Číselník zaměstnanců a jejich rolí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení číselníku rolí představuje pomocné rozdělení zaměstnanců podle jednotlivých pozic a s tím vyplývajícího nároku na výši benefitu.