Navigation:  Logistika > Benefity >

Konfigurace přístupu k benefitům

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení správců benefitů, uživatelů kteří mají přístup ke správě benefitů a počátečního data (období) vedení benefitů.

Přidělování benefitů k jednotlivým zaměstnancům probíhá prostřednictvím správce benefitů. Správcem benefitů může být libovolný počet osob, kterým jsou přidělena přístupová práva. Přidání uživatele do seznamu správců benefitů provedete výběrem uživatele z rolety a následným stisknutím ikony PŘÍDAT. Obdobným způsobem lze uživatele odebrat ze seznamu správců benefitů. Změně v nastavení správců benefitů se projeví po kliknutí na ikonu ULOŽ.

benefity1