Navigation:  Marketing > Marketingové akce > Konfigurace >

Povinné údaje karty marketingové akce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

udaje.akce