Navigation:  Strategie >

Daily News

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Je nástroj na sledování aktuálních událostí ve firmě z informací, které obsahuje Soft-4-Sale. Tento nástroj byl rozšířen o nové možnosti. Dosud jednoduchá sestava, která sledovala poslední tři události ve firmě je nahrazena přehledovým pohledem na obrazovce, který má naprosto standardní ovládání z hlediska standardu   Soft-4-Sale, ovšem obsahuje dva nové prvky.

1.uživatel volí typy dokladů, které chce sledovat. Standardně se nabídne sledování všech typů dokladů.
2.nutnost použít tlačítko Generuj. Sledování nových událostí ke kterým došlo je věc z hlediska informací a zpracování dat velice časově náročná. Není možno vidět aktuálně do 150 tabulek a sledovat veškeré informace současně. Možnost zpracovat určité časové období vyplívá z toho, že systém opravdu na požádání prohledá ve vybraných typech dokladů nejnovější informace a ty uloží do pohledu, který jsme pojmenovali Daily news – denní novinky. Logika ovládání Daily News spočívá v tom, že uživatel zadá časový filtr od – do a promáčkne tlačítko Generuj. V tu chvíli systém během několika desítek vteřin vygeneruje nový přehled informací, který potom uživatel může dále filtrovat. Kritéria, která má uživatel předplněna ve výběrových kritériích ovlivňují jak tlačítko výběr, tak tlačítko generuj.

Pokud tedy chcete vygenerovat totální informace za uplynulý týden, je nutné smazat veškerá kritéria, zadat od – do a použít tlačítko generuj. V tu chvíli systém vyhledá veškeré informace a předá je do přehledu Daily news. Potom můžete pomocí tlačítka Výběr vybírat a hodnotit informace, ale pracujete pořád s posledním týdnem. Tzn. pokud za dvě vteřiny po tom, co použijete tlačítko Generuj vznikne nový doklad, tento ve vašem přehledu nebude dokud nepoužijete opakovaně tlačítko Generuj.

Tato změna ovládání je navržena do tohoto přehledu zcela záměrně, protože použití tlačítka Generuj představuje určitý časový ne zrovna zanedbatelný úsek.