Navigation:  Strategie >

Obchodní analýzy a plánování

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obchodní analýzy a plány

Nástroj pro obchodní analýzy a plánování najdete v menu Strategie. Tento nástroj představuje rozsáhlé řešení pro realizaci dlouhodobých statistik a pro srovnávání těchto statistik buďto meziročně a nebo srovnávání těchto statistik s plánovanými hodnotami, které je možné do systému zadat.Obchodní plánování je tedy nástroj, který nenahrazuje jednotlivé statistiky, které jsou dostupné v jednotlivých modulech, ale dokáže:

popsat zadání pro zpracování analýzy
spojit data z více zdrojů do jedné velké analýzy
evidovat plánované hodnoty k těmto statistickým výstupům
srovnávat hodnoty plánované a hodnoty skutečné
srovnávat výsledky jednotlivých období (především roků)

Nástroj pro obchodní analýzy a plánování umožňuje velice efektivně zpracovat historická data systému Soft-4-Sale v různých pohledech jak výnosových tak nákladových tak i řekněme pohledech, které jsou marketingové nebo pohledy, které jsou logistické skladové.Tyto pohledy lze analyzovat, ukládat mezivýsledky a hlavním přínosem tohoto nástroje jsou dvě základní možnosti:

1.Vydefinovat a pojmenovat konkrétní pohled do vašich dat a tento opakovaně vyhodnocovat a srovnávat s minulými výsledky a zároveň sledovat trendy těchto informací.
2.V takto pojmenované analýze nadefinovat plánované hodnoty, kterých by mělo být dosaženo a kontrolovat plnění plánovaných hodnot.

 

Tyto dva základní přínosy řadí oblast obchodních analýz plánů do modulu Strategie a představují razantní rozšíření možností modulu Strategie při využití  dat Soft-4-Sale. Mnoho uživatelů má již v databázi data za více jak dva, tři, čtyři i pět let a znamená to, že uživatel má před sebou určité bohatství, které je nutné využít.