Navigation:  Strategie > Cash Flow a platební morálka >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurace je standardní nastavení platební kázně dodavatelů a odběratelů. Toto nastavení se automaticky předává jakékoliv nové firmě, která je do sytému zavedena, protože v případě, že nemáte žádné historické údaje o platbách danému odběrateli, nezbývá Vám nic jiného než vyjít z nějakých standardních hodnot. Nelze předpokládat nebo pracovat s očekávanou standardní hodnotou, že provedou všechny faktury v den splatnosti, s nulovým zpožděním, se 100% pravděpodobností a s nulovým maximálním prodloužením. Podle aktuální situace lze nastavit standardní očekávanou variantu zpoždění.

konfig.KF2

Regenerace finančního plánu

Tento příkaz znovu propočte ty položky finančního plánu, které jsou závislé na fakturách vystavených i přijatých.  Tento výkonný příkaz smaže z finančního plánu všechny položku typu FAKTURA a DOSLO a z existujících vystavených a přijatých faktur nezaplacených vygeneruje znovu nové hodnoty finančního plánu. Regenerace finančního plánu je příkaz, jehož použití se předpokládá především v době nastartování modulu Strategie a tehdy, pokud nebyl modul Strategie dlouhodobě obsluhován a udržován a pak jej chcete opětovně nastartovat.