Navigation:  Výroba >

Přehled plánu výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nástroj na fiktivní rozpad technologie

Při tvorbě technologických postupů, zvláště u složitějších sestav, namá uživatel mnohdy přehled o tom, kde se zrovna v rámci výrobku nachází a může tak snadno na "něco" zapomenout. Z tohoto důvodu vznikl  nástroj na fiktivní rozpad TECHNOLOGIE, abyste ji mohli vidět "vcelku" a z něj proskakovat do jednotlivých karet polotovarů, a přitom neztratit  pozici, ze které jste "vyšel".

Nástroj na stromové zobrazení technologiského postupu  je dostupný z karty "Výrobek" a zobrazuje "rozpad" do následujících úrovní.

Na kartu Strom rozpadu výrobku doplnit Název hlavního (výchozího) výrobku
Stojím-li kurzorem na "větvi" stromu, zobrazit pod oknem pole Název příslušné větvě  (pokud by to šlo)
Doplnit nástroj "rozbal/sbal vše"

Výrobní rozpad - strom