Navigation:  Výroba >

Tvůrce plánu výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tvorba.planu

PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

1)Provázanost "Tvůrce plánu výroby" a "Týdenního plánování výroby" - funkce tlačítka plánuj je v obou případech stejná - položku označí jako naplánovanou (zobrazená zeleně), změní u výrobní položky požadovaný termín na datum, na kdy bylo plánováno (možná by bylo lepší, kdyby na výrobní položce byly termíny dva (požadovaný a plánovaný) s tím, že v první fázi budou oba dva naplněny stejným datem). Po naplánování položky by se "plánovaný" termín měnil a právě tento by se zobrazoval a podle něj by se řadily položky. Zrušením položky "z plánu" by se tak mohl vrátit "původní" termín a položka by tak mohla být plánována znovu.
2)Funkčnost aktualizace DAT PLAN v tvůrci plánu výroby.  V Tvůrci plánu výroby existuje funkce, která umí "oddělit" přípravný čas od "výrobního" - ta by měla zůstat zachována (konfigurovatelně pro výroby typu LT - příznak dostupný přímo na kartě Tvůrce plánu výroby).
3)Kontrola propočítávání celkové výrobní doby na jednotlivé dny v týdením plánování výroby.

tvorba.planu2