Navigation:  Marketing > Dotazníky >

Nový vzorový dotazník

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nového vzorového dotazníku můžete provést několika způsoby:

1.V menu Dotazníky - Nový vzorový dotazník (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem vzorových dotazníků kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem vzorových dotazníků kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

Definice dotazníku

Pro přehlednost si kartu dotazníku rozdělíme do dvou oblastí:

v první oblasti definujeme obecná pole (název, vhodné pro (kde se bude dotazník zobrazovat), počet sloupců, titulek a stručný informativní popis)
druhá část dotazníku je určená k popisu (definici) otázek, variant odpovědí a designu dotázníku

Součástí popisu vzorového dotazníku je:

Textový popis a textový sufix polí včetně zahraniční notace
Typ pole a systém nabízí tyto typy datových polí:
číslo
číslo s nabídkou hodnot
datum
textové pole
textové pole s nabídkou hodnot
ZVOL ANO/NE - jednoduché rozhodnutí
ZVOL DLE NABÍDKY - rozhodnutí dle nabízených variant
PROCENTO
NADPIS - jen grafická úprava
Nabídka hodnot tzn. odpovědí oddělené čárkou nebo středníkem
Grafická úprava pole
Barva písma, pozadí
Šířka popisu, šířka pole, šířka textového sufixu
Levý okraj
Řazení polí: sloupec, řádek

Zobrazení dotazníku

Zobrazení dotazníku vychází z definice (první část), kde si volíme formulář, na kterém bude dotazník umístěn.

Např. v situaci, kdy je zadáván nový kontakt požadujeme, aby zaměstnanec položil řadu otázek v závislosti na oblasti trhu, do které zákazník patří. Než-li vytvářet dotazníky zvlášť a následně je složitě vyhledávat. Systém Soft-4-Sale umožňuje vytvoření a svázání dotazníku s jedním z následujících formulářů:

reference
spisová služba
poptávka
firma
osoba

Takže při zakládání nového kontaktu, uživatel jedním kliknutím se přepne do MARKETINGOVÉ záložky a zde klikne na pole DOTAZNÍK. V roletovém menu si vybere typ dotazníku a jednoduše pokládá otázky a zapisuje odpovědi.

Dotazník pro osoby

Systém dotazníků  byl rozšířen o přiřazení k osobě. Předchozí funkcionalita umožňovala zobrazení dotazníku na kartě referencí, spisové služby, poptávky případně firmy. V současné podobě je možné dotazníky přiřadit i ke konkrétní osobě.