Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Naskladnění hotového výrobku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při odvedení POSLEDNÍ operace technologického postupu výrobku standardně dochází automaticky k naskladnění HOTOVÉHO VÝROBKU na sklad výrobků (v režimu podle zvolené konfigurace).

 

pozor Jestliže není poslední operace odvedena, není možné výrobek následně s fakturací vydat ze skladu, protože vůbec nedošlo k jejich naskladnění!

 

tip2Jako poslední operaci výrobku používejte vždy jednu konkrétní operaci (například KONTROLA - Výstupní kontrola), aby bylo snadnější kontrolovat, například proč není výrobek skladem.

 

Potřebujete-li umožnit aktivaci příjmu výrobku na sklad například již při odvedení operace "Kontrola3" (výstupní kontrola), za kterou ovšem ještě figuruje operace "Balení", nebo "Expedice" - tedy v situaci, kdy se zboží dodává později, ale potřebujete vědět, že výrobek jako takový je již hotový a připraven ve skladě - výroba skončila - a "jen" čeká na finální zabalení a naložení dopravci.

V Konfiguraci výroby najdete možnost definovat nějakou konkrétní operaci, při níž k naskladnění hotového výrobku dojde i když tato nebude poslední.

 

pozor Funkčnost NELZE používat v režimu Detailní evidence polotovarů!

 

Nastavení operace pro PHV (příjem hotového výrobku)

V Číselníku strojů si vyberte operaci (stroj), u něhož chcete naskladnění realizovat. Toto je vhodné provést v případě, že ve stávajících technologických postupech máte tuto operaci použitou výhradně u hotového výrobku - například 'Výstupní kontrola'. Spíše doporučujeme pro tento případ vytvořit nový stroj, který v případě potřeby vložíte do technologického postupu.

 

Příznak pro příjem hotového výrobku v Číselníku strojů.

Příznak pro příjem hotového výrobku v Číselníku strojů.

 

PHV        - příznak, který vyvolá příjem hotového výrobku i když operace není "poslední"

 

V Číselníku strojů můžete vybrat i několik operací pro vynucení příjmu hotového výrobku. Neměly by ale být v technolgickém postupu použity současně.

Na tuto skutečnost systém upozorňuje, ale v číselníku akci umožní.

 

Upozornění na duplicitní použití příznaku PHV v Číselníku strojů.

Upozornění na duplicitní použití příznaku PHV v Číselníku strojů.

 

Toto může teoreticky nastat v případě, že funkčnost aktivuje a v již existujících postupech se zvolené operace současně již vyskytují. Systém se pak ve výrobě zachová tak, že k naskladnění hotového výrobku dojde u operace, která je blíže ke konci technologického postupu.

U nově tvořených postupů je již tato situace kontrolována, uživatel je upozorněn, že postup již jednu operaci s PHV obsahuje a další již do postupu vložit nelze.

 

note2Při zavření číselníku strojů dojde automaticky k aktualizaci příznaku PHV u stávajících objednávek, které již mají proveden výrobní rozpad, ale ještě nebyly vyrobeny - může to pár minut trvat!

 

Při použití výrobního rozpadu pak je příznak PHV nastaven takto:

- u operací v hlavní úrovni výrobku (Level 1) je příznak přednostně nastaven u vybrané operace. Jestliže taková operace v postupu není, je nastaven u "poslední operace".

- u operací v zanořené úrovni polotovarů (Level 2 - 20) je příznak VŽDY nastaven u "poslední operace", i kdyby polotovar vybranou operaci obsahoval

- jestliže hlavní úroveň výrobku obsahuje více vybraných operací současně, je příznak nastaven vždy na takové, která je blíže konci výrobního postupu

- jestliže je u výrobku odvedena jediná operace, k nastavení nebo změně příznaku na základě aktivace funce (nebo později změny v číselníku) nedojde

 

Příznak pro přijem hotového výrobku ve výrobním rozpadu.

Příznak pro přijem hotového výrobku ve výrobním rozpadu.

 

V Přehledu výroby je možné operace s příznakem PHV filtrovat ...

Přehled výroby - možnost filtrace operací s PHV

Přehled výroby - možnost filtrace operací s PHV

 

... nebo například, pomocí uživatelského "podmíněného formátování", operace s příznakem PHV graficky zvýraznit.