Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Cena Hotového výrobku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při výrobě větších dávek výrobků dochází často k jejich postupnému naskladňování na sklad hotových výrobků. Nová metodika výpočtu ceny právě naskladňovaného výrobku má zamezit tomu, aby jeho cena, byť dočasně, měla hodnotu celé rozpracované výroby.

 

Výrobní robot při stanovování ceny hotového výrobku načítá materiálové nároky technologické normy a při částečném dokončování výroby kalkuluje cenu hotového výrobku poměrně ze skutečně vydaného množství materiálu a odvedené práce.

Například:

Výrobek má složení -  Materiál, Podsestava P1 - 5 ks, Podsestava P2 - 1 ks + další operace a kooperace

Materiál vydán na 100 ks výrobků, a každá operace je odvedena v jiném, postupně se snižujícím množství, hotový výrobek je nakonec odveden (naskladněn) prozatím jen 1 ks

Jeho cena se vypočte poměrem normy vůči skutečnosti. (ve výrobě se odpovídající hodnota nedokončené výroby postupně snižuje)

 

Celková hodnota rozpracované výroby (vyskladněný materiál + práce) pro 100 ks je 100 000,- Kč

Při dokončení jednoho kusu bude jeho hodnota na příjmu 1000,- Kč/ks a hodnota rozpracované výroby klesne na 99 000,- Kč

Na Výdejce při dodání a fakturaci tohoto jednoho kusu bude jeho cena také 1000,- Kč/ks.

Při dokončení dalších 5-ti kusů bude jejich hodnota na příjmu opět 1000,- Kč/ks a hodnota rozpracované výroby klesne na 94 000,- Kč .... atd.

pozor  Při dokončení celé zakázky (posledních) kusů a přepočtení kompletně výrobním robotem se mohou ceny na skladových dokladech pohnout - systém se bude snažit rozpustit zbytek hodnoty "rozpracované výroby", která zbyla = rozdíly, které mohly vzniknout zaokrouhlováním, nekompletními informacemi, které byly dodatečně doplněny, upraveny apod.