Navigation:  Marketing > Spisová služba > Konfigurace >

Číselník řady našich značek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Musíte mít možnost, aby jste pro odeslané dopisy a faxy měli číselné řady našich značek, ale protože systém používáte často na několika pobočkách a replikujeme informace, musí být i tyto řady odlišné na jednotlivých satelitech. Např.: Pro satelit 01 pro typ záznamu „FAX OUT" (odeslaný fax) bude prefix naší značky „FO1". Zadáme prefix a délku pole značky v počtech znaků. Takto popsaná číselná řada znamená, že systém bude vyhledávat pod tímto prefixem nejvyšší číslo značky, a pokud použijete typ záznamu „FAX OUT" vygeneruje nové číslo značky automaticky.