Navigation:  Marketing > Spisová služba > Konfigurace >

Hromadná oprava směrů a kanálů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Můžete také požádat systém, aby zpětně doplnil informace do jednotlivých záznamů z jednání o směru a kanálu. Jedná se o opravu směru a kanálu.