Navigation:  Logistika > Záruční listy >

Nový záruční list

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nového záručního listu může provést několika způsoby:

1.V menu Logistika - Záruční listy - Nový záruční list (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem záručních listů kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem záručních listů kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

 

Zlist