Navigation:  Marketing > Synchronizace MS Outlook >

Synchronizace el. pošty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Představuje hromadný import příchozích resp. odchozích emailů do spisové služby Soft-4-Sale a označení těchto emailu v MS Outlook jako zpracované (barvu nastavíte v konfiguraci synchronizace MS Outlook).

Konfigurace pro import emailů

Nastavení je takřka totožné jako při synchronizaci kontaktů jen s tím rozdílem, že tentokrát bude uživatel zadávat parametry v sekci C (černá), kde je třeba vybrat

typ jednání jak pro příchozí tak pro ochozí email
adresář pro ukládání příloh e-mailů
zadat volby pro modifikaci jména souboru přílohy a adresáře kam a pod jakým jménem budou soubory z přílohy uloženy

synchron.posty

Ovládací prvky karty

Spustí import vybraných zprav

Otevře okno pro konfiguraci

Hromadné označení pro import

Hromadné označení pro ignorovat

Hromadné odznačení

 

Uživatel si může zvolit, zda příslušný email přiřadí buďto k firmě  nebo k příslušné osobě. Pokud není příslušný kontakt v systému musí uživatel zadat název firmy tzn.vznikne nový kontakt

Příznakové pole Imp znamená importuj
Příznakové pole Ing znamená ignoruj
Příznakové pole S Att znamená uložit nebo neukládat přílohu

Export emailů z outlooku

Při exportu emailů z Outlooku je nyní možné vybrat výchozí cestu pro ukládání, a to pomocí ikony "Hledej" a "Vytvořit novou složku".

Při hledání nové složky se automaticky vybere poslední vybraná složka.

vytvor.slozku