Navigation:  Marketing > Synchronizace MS Outlook >

Synchronizace kontaktů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Synchronizace kontaktů umožňuje synchronizovat firmy a osoby, které vznikly v Soft-4-Sale nebo MS Outlook.

synchron.kontakt

Ovládací prvky karty:

 Zobrazí okno pro konfiguraci

Provede načtení kontaktu jak ze Soft 4 Sale tak z OL2000 = 1. krok

Spustí samotnou synchronizaci = 2.krok

 

Okno pro synchronizaci kontaktů

Po promáčknutí ikony konfigurace se objeví parametrické okno pro uživatelské nastavení konfigurace vazby na Outlook. K této činnosti slouží první sekce okna. Nejdůležitějším krokem je zadaní složky pro synchronizaci kontaktů poklepnutím na ikonu. Uživateli je dána možnost podle svých vlastních zadaných výběrových kriterií rozhodnout který kontakt  je určen pro synchronizaci jakým směrem nebo zda by měl být příslušný kontakt smazán.Konfigurace je rozdělena do čtyř sekcí.Pro kontakty je to sekce A

Postup

Jako první krok k začínání používání synchronizace musíte provést konfiguraci - tlačítko KONFIGURACE.

Otevře se vám formulář pro konfiguraci synchronizace. Pro nastavení synchronizace kontaktů vás bude zajímat jenom první (červený) oddíl. Zde musíte definovat cestu do složky firem a osob (systém otevře Outlook, kde vyberete složku Kontakty a potvrdíte tlačítkem OK.) Svou volbu potvrdíte tlačítkem ULOŽ umístěným ve spodní části formuláře pro konfiguraci vazby na MS Outlook.

Po úspěšné konfiguraci můžeme spustit načtení kontaktů ze Soft-4-Sale a MS Outlook v obou směrech. Systém tak dohledá a zobrazí kontakty, které nejsou zaznamenány v obou databázích. Po dokončení načtení kontaktních údajů Soft-4-Sale zobrazí výsledek v přehledovém okně pod sebou.

Tlačítkem SYNCHRONIZACE spustíte synchronizaci.

pozor Přepínací pole OL znamená směr pokud je pole zaškrtnuto půjde kontakt do OL2000 pokud zůstane pole prázdné půjde kontakt do Soft-4-Sale. Přepínací pole DEL nabízí možnost rozhodnout se zda chcete kontakt smazat ANO/NE