Navigation:  Marketing > Synchronizace MS Outlook >

Synchronizace úkolů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

synchron.ukol

Ovládací prvky karty

        Zobrazí okno pro konfiguraci

        Provede načtení úkolů jak ze Soft 4 Sale tak z OL2000 = 1. krok

       Spustí samotnou synchronizaci = 2.krok

Konfigurace úkolů

Pro konfiguraci úkolů musí uživatel zadat parametry v sekci B. Patří sem výběr kategorie,rozhodnutí

zda budou synchronizovány i úkoly privátní dle OL2000
zda budou synchronizovány i úkoly dokončené
kdo úkol zadal
pro koho je zadán
priorita úkolů.

priorita.ukolu

Patří sem výběr kategorie,rozhodnutí

zda budou synchronizovány i úkoly privátní dle OL2000
zda budou synchronizovány i úkoly dokončené
kdo úkol zadal
pro koho je zadán
priorita úkolů

Z důvodu, že systém Outlook zná pouze tři priority důležitosti obsahuje číselník priorit v Soft 4Sale vazbu na tyto tři kategorie.