Navigation:  Marketing > Synchronizace MS Outlook >

Synchronizace plánování čásu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Synchronizace plánu času

Ve formuláři synchronizace pod výběrem "Typ Akce" přibyla možnost "NIC". Na formuláři plánu času přibyl příznak "Ignorovat při synchronizaci s MS Outlook". Pokud je záznam ignorován přeskakuje se při  čtení z S4S i z MS Outlook. Příznak je možno vypnout v kartě časového plánu.

synchro_1

Ovládací prvky karty

       Zobrazí okno pro konfiguraci

       Provede načtení úkolů jak ze Soft 4 Sale tak z OL2000 = 1. krok

       Spustí samotnou synchronizaci = 2.krok