Navigation:  Systém > Správa systému >

Záložka Údržba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V případě, že dojde k nekorektnímu končení S4S (výpadek proudu, nucený restart PC) je třeba údržbu řídícího souboru systému na stanici. Pokud k nějaké takové situaci dojde je jako výchozí nastaveno provést údržbu při spuštění.

 

sprava.systemu

 

Komprese

Protože běžnou prací uživatele se z centrálních aplikačních souborů postupně nahrávají používané formuláře do řídícího souboru s4s-main.mdb na uživatelské stanici (aby jejich opakované použití bylo rychlejší), tento řídící soubor postupně narůstá. Je proto vhodné čas od času jej vyčistit - zkomprimovat. Tuto kompresi lze vyvolat buď externě v rámci pravidelných dávek údržby. Ty však obvykle probíhají pouze na serveru, který běží nonstop, proto může být údržba realizována v nočních hodinách.

Na klientské stanici lze využít pro tuto průběžnou údržbu volby v sekci Komprese.

 

Při zavírání S4S

- komprese probíhá v rámci ukončování aplikace a to buď při překročení určité velikosti řídícího souboru (optimální nastavení je kolem 200 MB) nebo při každém zavření systému. Toto jsou dva volitelné parametry. Jestliže je zapnutá komprese "vždy", na velikost řídícího souboru se nebere ohled.

Při startu S4S

- komprese probíhá při každém startu Soft-4-Sale bez ohledu na velikost řídícího souboru. Při tomto režimu lze volit, zda se mimo řídící soubor systému provede komprese i u konfiguračního souboru systému.

 

Čištění databáze

Konfiguračně lze zvolit, zda k vyčištění databáze dojde při spouštění systému při jeho ukončování nebo dokonce v obou případech .

 

Čištění blokujících procesů v SQL verzi systému

Může se stát, že Soft-4-Sale takzvaně "zamrzne" v důsledku toho, že některý z uživatelů vyvolal proces, který způsobí kolizi v komunikaci s SQL serverem - neboli "blokující" proces. Takový proces zablokuje přístup k určité datové tabulce v databázi a jiní uživatelé do ní nemohou zapisovat. SQL servery bývají nastaveny tak, že po určité době vyprší timeout, systém se přestane pokoušet o provedení akce a ukončí ji s chybovým hlášením. Nicméně blokující proces obvykle trvá dál ...

Funkci lze použít z jakékoli klientské stanice, která ovšem není v tu chvíli zablokovaná.

 

ButonCisteniBlokujicichProcesu

Ukončí blokující procesy na SQL. Pro prvním použití funkce je nutná znalost hesla pro uživatele "sa" na SQL server. Toto heslo se pak do systému uloží a ostatní uživatelé jen v následujícím okně akci potvrdí.

CisteniBlokujicichProcesuAkce

 

kompilace

Provede kompilaci

 

ButonUloz

Uloží provedená nastavení a zavře konfigurační okno.