Navigation:  Zakázky > Smlouvy >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Tisková sestava smlouvy
Konfigurace tisku smluv
Vzory smluv
Konfigurace komisního prodeje
Číselník typů smluv
Číselník smluvních rolí firem