Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Nová vystavená faktura >

Režim PDP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Režim PDP na vystavených fakturách

Po rozšíření režimu PDP i na další oblasti je upraven text uváděný na vystavených fakturách s tímto režimem na nové znění:

 

FV-Informace oPDP

 

 

Kontrola faktur s PDP.

 

Pro Kontrolní hlášení je potřeba, aby faktury v režimu PDP měly uveden Kód plnění PDP.

Při "provedení" faktury vystavené i přijaté S4S naplnění těchto polí kontroluje. Pokud není některé z nich vyplněno, oznamí to uživateli a akci provedení faktury zastaví.

 

Na faktuře v režimu PDP chybí Kód plnění PDP.

Na faktuře v režimu PDP chybí Kód plnění PDP.

 

... a pro některé kódy plnění (5 a 13) musí být vyplněna také hmotnost.

 

Na faktuře v režimu PDP chybí Hmotnost.

Na faktuře v režimu PDP chybí Hmotnost.

 

 

Kód plnění PDP

Na kartě Vystavené i Přijaté faktury je možné uvést kód Plnění PDP výběrem z připraveného číselníku.

 

Číselník kódů Plnění PDP

Číselník kódů Plnění PDP

 

od roku 2016 se začaly používat další kódy plnění PDP, a to:

18 - dodání certifikátů elektřiny

19 - dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

20 - dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

21 - poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.

 

 

Výpočet a zobrazení hmotnosti u faktur vystavených v PDP

U faktur vystavených s PDP musí být uveden rozsah plnění tj. celková hmotnost zboží v kg.

Hmotnost zboží na faktuře je možné vypočítat pouze u položek, které mají vyplněno Číslo zboží
Pole, které nese informaci o hmotnosti se definuje v Konfiguraci INTRASTAT  (menu ZAKÁZKY -> STATISTIKY -> INTRASTAT -> KONFIGURACE INTRASTAT -> KONFIGURACE INTRASTAT)

 

Konfigurace pole, které nese informaci o hmotnosti zboží.

Konfigurace pole, které nese informaci o hmotnosti zboží.

 

Jestliže je faktura v režimu PDP, pak se při přepočítání faktury vloží do dokladu "dynamický text na závěr" s informací o hmotnosti, současně se vypočtená hmotnost zapíše do příslušného pole na záložce PDP.
Hmotnost se přepočte a text se vloží při použití tlačítka PlusZlute nebo při "provedení" dokladu. (při každém použití PlusZlute se hmotnost přepočte !!)

 

Hmotnost zboží na faktuře v PDP režimu. 

Hmotnost zboží na faktuře v PDP režimu. 

 

Text se při tisku dokladu zobrazí ihned, na formuláři faktury se zobrazí po použití klávesy "F9" nebo po opakovaném otevření dokladu.
Použitím tlačítka "Zpět DP" se řádek dynamického textu s hmotností smaže.