Navigation:  Výroba >

Tisk přehledu zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nové přehledové sestavy obsahují výstupy s vybudovaným seznamem středisek a s vyhodnocením plánu a reality v zakázkách.

Konfigurační okno pro definici tiskového výstupu.

Konfigurační okno pro definici tiskového výstupu.

Nové analýzy nad kartou zakázky

Přípravný zdroj TMP tabulka prodejní  a nákupní ceny plánovaných výnosů (přijatá objednávka) je rozdělena dle zboží na materiál a práci.

Náklady skutečné ve zdroji jsou rozděleny na materiál (výdejky) a práci (výkaz SRV).

Dvě nové tiskové sestavy

jedna na výšku včetně závěrečné rekapitulace tištěna vždy nad jednou konkrétní zakázkou
druhá na šířku včetně zvýraznění výsledku zisku nebo ztráty reagující na přehled zákazek

 

Jako nová volba tiskové sestavy nad kartou zakázky je analýza dělená.

Konfigurační karta pro výběr tiskové sestavy Zakázky.

Konfigurační karta pro výběr tiskové sestavy Zakázky.

 

Systém pracuje s plánovanými a reálnými výnosy

Plánovaný výnos zboží= ……
Plánovaný náklad zboží = ……..
Plánovaný výnos práce =…….
Plánovaný náklad práce =……..
 Tisková sestava zakázky - Zakázkový list.

 Tisková sestava zakázky - Zakázkový list.

 

 

 

Ceníková karta zboží - Základní.

Ceníková karta zboží - Základní.

 

POZOR

Rozdělení práce a materiálu v ceniku.V přehledu zboží je třeba pomocí hromadných oprav nastavit příznaky na kartách kterou jsou vedeny jako práce/nebo materiál.

Jako nová volba tiskové sestavy nad kartou zakázky je analýza dělená

Funkční tlačítko pro tvorbu a tisk Analýzy na Přehledem zakázek.

Funkční tlačítko pro tvorbu a tisk Analýzy na Přehledem zakázek.

 

Tisková sestava Analýzy nad Přehledem zakázek.

Tisková sestava Analýzy nad Přehledem zakázek.